watermark logo

Up next


Zhong Ren Hua Jiang Kai Da Chuan 眾人劃槳開大船 [Semua Orang Mendayung perahu Besar]

2 Views
Babajai Asoi
1
Published on 02 Sep 2019 / In People & Blogs

Zhong Ren Hua Jiang Kai Da Chuan 眾人劃槳開大船
Gong Yue 龔玥Lyrics:
一支竹篙耶,難渡汪洋海
Yī zhī zhú gāo yé, nán dù wāngyáng hǎi
眾人划槳喲,開動大帆船
zhòngrén huà jiǎng yō, kāidòng dà fānchuán
一棵小樹耶,弱不禁風雨
yī kē xiǎo shù yé, ruòbùjīnfēng yǔ
百里森林喲,並肩耐歲寒,耐歲寒
bǎi lǐ sēnlín yō, bìngjiān nài suì hán, nài suì hán
一加十,十加百,百加千千萬
yī jiā shí, shí jiā bǎi, bǎi jiā qiān qiān wàn
你加我,我加你,大家心相連
nǐ jiā wǒ, wǒ jiā nǐ, dàjiā xīn xiānglián
同舟嘛共濟海讓路
tóngzhōu ma gòng jì hǎi ràng lù
號子嘛一喊浪靠邊
hào zi ma yī hǎn làng kàobiān
百舸嘛爭流千帆競
bǎi gě ma zhēng liú qiānfān jìng
波濤在後,浪在前
bōtāo zài hòu, làng zài qián

一加十,十加百,百加千千萬
yī jiā shí, shí jiā bǎi, bǎi jiā qiān qiān wàn
你加我,我加你,大家心相連
nǐ jiā wǒ, wǒ jiā nǐ, dàjiā xīn xiānglián
同舟嘛共濟海讓路
tóngzhōu ma gòng jì hǎi ràng lù
號子嘛一喊浪靠邊
hào zi ma yī hǎn làng kàobiān
百舸嘛爭流千帆競
bǎi gě ma zhēng liú qiānfān jìng
波濤在後,浪在前
bōtāo zài hòu, làng zài qián

一根筷子耶,輕輕被折斷
yī gēn kuàizi yé, qīng qīng bèi zhéduàn
十雙筷子喲,牢牢抱成團
shí shuāng kuàizi yō, láo láo bào chéng tuán
一個巴掌耶,拍也拍不響
yīgè bā zhǎng yé, pāi yě pāi bù xiǎng
萬人鼓掌喲,聲呀聲震天,聲震天
wàn rén gǔzhǎng yō, shēng ya shēng zhèn tiān, shēng zhèn tiān

同舟嘛共濟海讓路
tóngzhōu ma gòng jì hǎi ràng lù
號子嘛一喊浪靠邊
hào zi ma yī hǎn làng kàobiān
百舸嘛爭流千帆競
bǎi gě ma zhēng liú qiānfān jìng
波濤在後,浪在前
bōtāo zài hòu, làng zài qián
同舟嘛共濟海讓路
tóngzhōu ma gòng jì hǎi ràng lù
號子嘛一喊浪靠邊
hào zi ma yī hǎn làng kàobiān
百舸嘛爭流千帆競
bǎi gě ma zhēng liú qiānfān jìng
波濤在後,浪在前
bōtāo zài hòu, làng zài qián

波濤在後,浪在前
bōtāo zài hòu, làng zài qián


重要:
如若我的視頻有任何侵犯版權的地方,請留言告知,我會第一時間刪除。懇請您不要向 Youtube 投訴,免致頻道被關閉,並對我無意中侵犯版權的行為謹此致萬分歉意,謝謝合作。

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next